KERSTPAKKETTEN

Kerstpakkettenactie

GEZOCHT

Ten behoeve van de minder bedeelde ouderen c.q arme kinderen in Somogyviszlo, Somogyapati, Gyöngyösmellék, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Somogyhatvan en Vásárosbéc (Hongarije) voert stichting De Poorters van Naarden jaarlijks een ‘Kerstpakkettenactie’

en zoekt zij 250 sponsors van € 12,50 ( of meer ).

Doet u mee? Stort dan uw bijdragen op IBANnummer  NL07RABO0383720095 t.n.v. Stichting De Poorters van Naarden onder vermelding van ‘kerstpakket’.

Voor uw medewerking in deze mogen wij u mede namens hen die u blij maakt bij voorbaat hartelijk dankzeggen.

Indien u meer informatie wenst over het werk van de stichting

bel dan rustig nummer 035-6947471 –  06-52084455

Voor deze mensen werken wij

Onze dank gaat uit naar hen die reeds een of meerdere pakketten hebben geschonken.

P.V.jr. 25,–; A.A. R. 12,50; A.M.T.t.B. 125,–; J.A.W. 100,–; E.J.R.M. G. 12.50; B.D. G-M 20,–; B. H. e/o 25,–; C. T-H. 12.50; ’t Kukelesaantje B.V. 250,–; C.M. W. e o 12, 50; H. W. eo 12,50; De V.v.D. 12,50; M.A.v.d.Vl. 25.–; L.L. B.B. 12.50; M.v.d.H. e.o. 12.50; A.d.V. 12.50; R.A.v.d.V. 12.50; F.C.M. F. 50,–;J. B.B. 12.50; E.S.A. B. 12.50; G.B. 12.50; H.W.v.d.B. 50,–; Mw.CM v O-vO 25,–; L.P. 25,–; E. S. 12.50; S W W 12.50; Mw. M G.C. H.25,–; A M M 25;–; L M J P eo 12.50 RM vdP B 50,–; Mw JW K 50,–; Hr AW l 12.50; SHM v H 12.50; WAJM S.S. 50,–; R Z-K. 12.50; EJ A.cj.50,–; J. T. 12.50; M.R. de V 12.50; RP. L 23,–; Hr. J. B. eo 100,–; Hr. J. B. 25,–; Hr A B 25,–; R D F-R 25,–; A G v K-B. 25,–; H.S =Mw.J.M.S. 125,–; S.J.M. K. 25,–; P.B.+M.B-Z 25,–;M.d.G.25,–; A.W.E. F_S. 50,–; Mw. Z. G.v.D. 12.50; G.J. W. 25,–; C.J. S.cj 20,–; C.J. S.cj 20,–; K. S. J.H. 12.50; K.A. D. 50,–; A.J. G. K. 12.50; C.F. B. eo 25,–;Aquamar International B.V 150,–;J.T. 12.50; K.R. B.50,–; P.M.v.d.W. 25,–; Hr. N.P.v.D. 50,–; A.J. v.D. eo 125,–;. A.d.J.K. 25,–;EC R.H. 62.50; dr R.v.M. 50,–; P. A. 50,–; H.d.L.H. 25,–; LuchthavenExpress BV 125,–;

BENT U DE VOLGENDE ?

Stichting De Poorters van Naarden is bij de belasting geregisteerd als zijnde

een  Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI )

waardoor uw gift in aanmerking komt als aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

 

alleen met uw hulp kunnen wij doorgaan met helpen!