1997 – 2017

Het ontstaan- en het werk van “Stichting de Poorters van Naarden”

Hoe is de stichting ontstaan?

  • 17 juli 1997 Watersnood in midden Europa. Ook de buurgemeente van onze zusterstad Uherský Brod zwaar getroffen.
  • 19 juli 1997 De Poorter van Naarden staat met de collectebus op het marktterrein t.b.v. hulpverlening aan de getroffenen. Hierdoor ontstond het idee een stichting op de richten.
  • 30 juli 1997 Passeert de akte tot oprichting van “Stichting watersnoodhulp Uherský Brod – Tsjechië”.
  • De Gele loods wordt ter beschikking gesteld door de gemeente om kleding enz. enz. in te leveren. Alles wordt gesorteerd en netjes verpakt. Transportbedrijf Boomgaard stelt een vrachtwagen ter beschikking die na korte tijd afgeladen vol kon vertrekken naar het rampgebied.In de daar op volgende tijd bleef men goederen inleveren en kwamen er kleine vrachtwagentjes uit Uherský Brod de spullen ophalen. Dit had tot gevolg dat de “Stichting watersnoodhulp Uherský Brod – Tsjechië” ontbonden werd om voortgezet te worden onder de naam “Stichting De Poorters van Naarden”
  • 14 dec 1998 Passeert de akte tot oprichting van “Stichting De Poorters van Naarden

Wat deden “de Poorters van Naarden” in de afgelopen 20 jaar?

1997 – 2017 zijn er in totaal 64 transporten naar Tsjechië gegaan;

* In Tsjechië t.b.v. de Stichting NADJE ( d.i. Hoop ) te Výsoké Mýto en i.s.m. de Olga Havelstichting te Diemen verschillende ziekenhuizen voorzien van bedden, rolstoelen enz. o.a. te Praag;

* Tehuizen voor bejaarden, geestelijk- en/of lichamelijk gehandicapte kinderen en i.s.m. Caritas – Uherský Brod: bejaarden tehuizen te Uherský Brod, Nivnice, Slavkov, Horni Nemci, Ceske Krumlov, een werkplaats voor slechtziende te Uherský Hradiste, een “Blijf van mijn lijfhuis” en een “Bazar” waar men het nodige kan krijgen;

* Actie voor het dagverblijf voor demente bejaarden te Uherský Brod ( Tsjechië );

Voor Uherský Brod ( Tsjechië ) en omgeving via Caritas zes bejaardenhuizen, een blijf van mijn lijfhuis, dagopvang voor demente bejaarden en sociaal zwakkere, voorzien van meubels, bedden enz;

* Transporten naar Nadace Dobré Dilo Milosrdných Sester sv Karlo Boromejského V Praze te Praag

2003 – 2017 zijn er in totaal 68 transporten naar Hongarije gegaan:

Door middel van bovengenoemde transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad: Adoránpuszta, Antalfalu, Bürüs, Cserto, Diopuszta, Gyönyösmellék, Kétújfalu, Moszgó, Patapoklosi, Nyáregyháze, Nyugotszenterzsébet, Somogyapati, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Szigetvar en Vásárosbéc.

* In samenwerking met het Rode Kruis te Almere een actie opgezet voor de verwarming en warmwatervoorziening van het bejaardenhuis, hospitium en daklozentehuis te Szigetvar ( Hongarije) wat € 10.000,– opbracht waardoor het op 1 oktober 2004 weer heropend kon worden;.

*Ondersteuning van ziekenhuizen en kinderhuizen in Szigetvar, Komló, Nyiregyhaza en Opályi ( Hongarije )

1997 – 2017 Overige activiteiten:

* Tijdens de ramp ten gevolge van de orkaan Mitch in Honduras een project i.s.m. de Rehobothschool te Naarden;

* Tijdens de oorlog in Kosovo hulp aan verscheidene vluchtelingenkampen in Albanië i.s.m. de Stichting Albanië – Comité Huizen en na de oorlog via de gemeente Naarden een gift van fl.25.000 t.b.v. de renovatie van een school in Kosovo;

* Geldinzameling t.b.v. van de slachtoffers van de vuurwerkramp te Enschede;

* Medische materialen en kleding via een Molukse organisatie naar de Molukken en het ziekenhuis te Bandoeng op oost Java;

* Rolstoelen voor de zusters Dominicanessen van Bethanië in Letland;

* Ziekenhuisbedden en medische artikelen voor een kliniekje in Burkina Faso ( Afrika );

* Benefietconcert voor de slachtoffers van de Tsunamie te Sri Lanka;

* Via de stichting ”Vissers voor vissers” een kinderhuis in Suriname;

*Ondersteuning van ziekenhuizen en kinderhuizen in Szigetvar, Komló, Nyiregyhaza en Opályi ( Hongarije )

* Via Zuster Magda van het Klooster “St Magdalena” – Magdalena hof 2 ‑ 6081 GP Haelen (Lb) materiaal voor hun project in de Oekraïne;

* Van Caritas Uherský Brod ontvingen we bericht dat er 7,5 ton van de door ons ingezamelde kleding ter beschikking was gesteld aan de Humanität Sendung in de grote plaatsen ten behoeve van daklozen in Oekraïne.

* Ook werden er bedden en nachtkastjes via de stichting Sri Satya Sai Baba afdeling Seva naar India verstuurd.

* + 15 typemachines verstuurd naar Suriname.

* Ten behoeve van de slachtoffers van de op 2e Kerstdag 2004 plaatsgevonden Tsunami werd op 15 januari een benefietconcert in de Grote of Sint Vituskerk te Naarden georganiseerd. De opbrengst van dit concert door het Urker Visserskoor Crescendo was € 3338,61. Toch kon er € 5000,– overgemaakt worden naar Aflac International die daarvan huizen op Sri Lanka bouwde;

* 2005 De Naardense persfotograven Kathinka Klaus en Erik-Jan Genietsvergezelden het bestuur van de stichting naar Csertö in Hongarije. Hier vanuit hebben zij alle projecten bezocht en gefotografeerd om, ter ondersteuning van onze activiteiten, een expositie in Naarden te kunnen houden.

Dit alles dank zij de medewerking van de vrijwilligers , diverse sponsors en de accountant die jaarlijks de stukken controleert.

Wilt u ons ook steunen in dit prachtige werk ga dan naar onze website:

( http://www.poorters.nl/het-werk-financieel-ondersteunen )

alleen met uw hulp kunnen wij doorgaan met helpen!