Transparantie van Stichting De Poorters van Naarden

Algemeen

Statutaire naam:                 Stichting De Poorters van Naarden

RSIN / fiscaal nummer:  8075.95.329

ANBI-status:                        Ja

IBAN nr                                  NL07 RABO 03837.200.95

Contactgegevens

Telefoonnummer:           035-6947471 / 06-52084455

E-mailadres:                      PoortersvanNaarden@HetNet.nl

Website:                              http://www.depoortersvannaarden.nl

                                                 http://www.poorters.nl

Postadres:                          Cattenhagestraat 17

                        1411 CR NAARDEN

Bezoekadres:                    Cattenhagestraat 17

                                                 1411CR Naarden

Doelstelling

Missie:

het verlenen van materiële- en immateriële hulp aan bewoners en instellingen van de Tsjechische Republiek en daar waar nodig

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële- en immateriële hulp aan bewoners en instellingen van de Tsjechische Republiek en daar waar nodig, bij voorkeur op voordracht van de organisatie Caritas te Uherský Brod en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Actueel beleidsplan:

Door middel van het inzamelen van kleding en huishoudelijk- en ziekenhuismeubilair te trachten ieder jaar circa 4 dertigtonners naar Hongarije te sturen waardoor het leefklimaat van de bewoners op een hoger peil komt.

Verslaglegging:

Geïnteresseerden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten via de website en de jaarverslagen.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

Mevrouw B Post (Penningmeester)

Mevrouw B Post (Secretaris)

De heer A Breijer (Bestuurslid)

De heer  R Gardenier (Bestuurslid)


Beloning:

Onkosten vergoeding bestuur:              Ieder bestuurslid betaald zijn eigen onkosten;

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur:  Er wordt geen vacantiegeld uitgekeerd;

Toelichting vergoeding bestuur:           n.v.t.

Beloningsbeleid medewerkers:            De medewerkers zien hun eventuele vergoeding als zijnde een gift aan de stichting. Er wordt volledig door hen gewerkt met een gesloten portemonnee.

Stichting De Poorters van Naarden

Inzake Exploitatieoverzicht 2018
Exploitatieoverzicht 2018
2018 2017
Ontvangesten:
Kas  €       1.990,65  €         1.286,80
Rabobank 3837.20.095  €     14.545,78  €       10.897,32
 €     16.536,43  €       12.184,12
Uitgaven:  €    -12.881,68  €     -10.706,07
Exploitatieresultaat:  €       3.654,75  €         1.478,05
Vermogen per in januari  €     10.011,30  €         9.804,24
Bij exploitatieresutaat  €       3.654,75  €         1.478,05
Vermogen per 31 december  € 13.666,05  €     11.282,29
Specificatie van vermogen
Kas saldo volgens kasboek  €   1.990,65  €       1.270,99
Rabobank 3837.20.095  € 14.545,78  €     10.011,30
Vermogen per einde boekjaar  € 16.536,43  €     11.282,29
Saldo afschrift 27-12-2018  € 14.545,78  €     13.959,29
Af:
Beekman transport  €       -2.541,00
Handelsonderneming Mauritz  €       -1.452,00
Donatie  €              25,00
Donatie  €              20,00
 €             –  €      -3.948,00
Saldo 31 december 2018 Bank  € 14.545,78  €     10.011,29

 

alleen met uw hulp kunnen wij doorgaan met helpen!