Financieel ondersteunen

Ieder transport kost rond de € 2350,–

en onze doelstelling is om er minimal vier per jaar te versturen.

Ook u kunt helpen ons doel te bereiken door een gift te storten op

NL07RABO0383720095  t.n.v. St. De Poorters van Naarden

Wilt u doneren?

Noteer dan eerst ons IBANnummer

waarna u de snelkoppeling van uw bank kan activeren  

waarop u direct verbinding krijgt  met uw bank

 

RABObank – www.rabobank.nl
INGbank – mijn.ing.nl
ABN-AMRO – www.abnamro.nl
SNS-REAAL – www.snsbank.nl
ASNbank – www.asnbank.nl
Regiobank – www.regiobank.nl

 

Belastingvoordeel door ANBI-status

Wordt u donateur van onze stichting, dan levert u dat in veel gevallen belastingvoordeel op. Wij hebben namelijk al sinds 1 januari 2008 de ANBI-status. Dit betekent dat uw giften aan de stichting aftrekbaar van uw belastbaar inkomen zijn in box 1. Kiest u voor een vaste periodieke schenking, dan kan onze notaris een notariële acte opstellen die vaste fiscale aftrek mogelijk maakt. Wilt u meer weten over de fiscale voordelen die een donateurschap u op kunnen leveren, neem dan een kijkje op www.anbi.nl. Mailen of bellen met De Poorters kan natuurlijk ook, onder contact vindt u alle gegevens.

Graag willen wij U nog meedelen dat we op zoek zijn naar  mensen die bereid zijn te investeren in de voortzetting van onze activiteiten voor de armen, zigeuners en minder bedeelden in o.a. Tsjechie, Hongarije, Polen, Albanië, Letland, Sri Lanka en daar waar nodig.

 

alleen met uw hulp kunnen wij doorgaan met helpen!